Paano Ginawa Si Anthea

the baby after 20 years

Noong unang panahon, may dalawang matandang mag-asawa na hindi magkaanak. Sa kanilang desperasyon, pumunta sila sa isang bruha sa sa malayo at masukal na parte ng kagubatan at humingi ng tulong sa kanya sa kabila ng kanilang takot sa kaniya.

“Tok tok,” ang pagkatok nila sa kubo ng bruha.

Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas rin ang uugud-ugod na bruha at tinanong ang matandang mag-asawa kung ano ang kailangan nila. Pinakiusapan siya ng mag-asawa na bigyan sila ng sanggol na babae. Nagbayad ang mag-asawa ng limang malalaking ginto at inilabas ng bruha ang kanyang mahiwagang kaserola. Naglagay siya ng luwad at tubig sa kaserola at hinalu-halo ang mga ito hanggang sa kumulo.

“Ano ba ang gusto niyong maging katangian ng inyong magiging anak?” tanong ng bruha.

“Gusto naming magkaroon sya ng mahaba at kulot na buhok,” sagot ng matandang lalaki.

Dali-daling kumuha ang bruha ng pancit canton sa kanyang aparador at inihalo ito sa nilulutong sanggol. Namangha ang mag-asawa. Di nagtagal ay binigay na lang ng bruha ang kaserola sa mag-asawa at binalaan nilang sa oras na mahanginan ito ay mabibigyang buhay na ang sanggol. Marami pa raw aasikasuhin ang bruha kaya ang mag-asawa na raw ang bahalang tumapos sa nilulutong sanggol.

Nang naiuwi na nila ang kaserola, sinalubong ang mag-asawa ng kanilang pamangkin.

“Auntie, ano yang dala nyo?”

“Gagawa kami ng sanggol. Huwag mong gagalawin ito ha?”

Napagplanuhan ng mag-asawa na ihalo ang antenna ng kanilang TV upang maging mapang-unawa at sensitibo ang bata sa mga tao sa paligid niya, at ang itinatago nilang anting-anting upang maging masuwerte ang bata sa kahit anong gawin niya sa buhay niya.

Habang hindi nakatingin ang mag-asawa ay binuksan ng walong-taong pamangkin nila ang kaserola at inihipan ito sapagkat ito’y umuusok pa rin. Unti-unting nabuo ang sanggol at gumapang-gapang na ito nang makalabas ng kaserola. Nagulat ang pamangkin at napasigaw ng, “Auntieeeee!!!”

Dali-daling lumapit ang mag-asawa at pinagalitan ang kanilang pamangkin.

“Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag na huwag mong papakialaman iyan? Lalagyan pa naming ng antenna at anting-anting yan ahh!”

“Antenna? Anting-anting?”

“Oo!”

“Sorry auntie!!!”

“Naku naman, oo!”

Sa pagsisigawan nila ay hindi nila alam na nakikinig na pala ang sanggol sa kanila. Auntie, antenna, at anting-anting ang mga unang salitang narinig nito. At dahil bulol pa ito, ang nasabi niya lang ay “an…te…ah…”

Kaya naman ngayon, kahit hindi siya naging maswerte (dahil sa anting-anting) o tsismosa (dahil sa antenna), naging mahaba at kulot naman ang buhok ng batang babae dahil sa pancit canton mula sa kusina ng bruha. Ang unang salita niyang nabanggit ay siyang ipinangalan sa kaniya, na “Anthea”.

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.