Birheng Maria

                                            
Dream Nude by Arthur Braginsky

Mahinhing lumalakad si birheng Maria
Na laging nakayuko at matipid ngumiti
Kung saan patungo ay isang misteryo
Isang lihim na tinatago ng nakatikom na bibig.

Sa oras ng paglabas ng buwan at mga tala
Ay kasabay lumalabas si birheng Maria
Pati ang apat na mga bulubunduking
Humuhubog sa mala-sedang katawan.

Kasabay ng pag-aalulong ng mga lobo
Ay pag-ungol ng babaeng gabi-gabi’y may kasiping
Maaaring sa umaga ay nahihiyang sumayaw,
Ngunit saksi ang gabi sa kanyang paggiling.

Sa itaas may sumisipsip,
Sa ilalim may labas-masok
Kung minsan pa’y may sinusubo
Sa ibabaw ng malambot na kutson.

Sa araw-araw na pamumuhay bilang birhen,
Sa dilim na lamang naghahasik ng lagim
Sapagkat kapag naibunyag sa buong mundo,
Tiyak aalipustahin ng mga kapwa hipokrito.

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.