Ang Dangal ni Filipina

an ekphrasis on Fernando Amorsolo's "Defense of a Filipina Woman's Honor"

Ang Dangal ni Filipina
by Anthea Cabrestante  (2014)

Biniyayaan ng katawang maganda ang hubog
Nakakapaapoy ng damdamin, matindi pa sa sunog
May gandang mala-birhen, sinuma’y mahahalina
Sa babaeng kaakit-akit na nagngangalang Filipina.

Dahan-dahang nilapitan ng matipunong dayuhan
Kinuha ang loob, sa kanya’y walang alinlangan
Subalit di inaasahan na ang hipokritong si Kastila
Ay sapilitang pinasuko si Filipina ng bandila.

Paano maisasalba, maililigtas, o paano?
Ako ba’y iyong matutulungan, maputing Amerikano?
Nakaramdam ng galak ang kawawang binibini
Sa pag-aakalang dumating na ang kanyang bayani.

Subalit kinuhang muli ang kanyang dangal
Bago pa man dumating ang araw ng kanyang kasal
Inakalang magwawakas na ang malagim na kahapon
Ngunit nang pagsawaa’y ipinasa sa Hapon.

Nalulunod sa kahihiyan, lumuluha nang malagkit
Kailan matatapos ang pasakit at pagpapagamit?
Kailan makatatayo sa sarili niyang mga paa
At sinong magbubukas sa bulag niyang mga mata?

Saan makahuhugot ng lakas at pag-asa
Ang mahinang babaeng paulit-ulit na ginahasa?
O sino? Kaninong mga kamay nakasalalay
Ang rason para ipagpatuloy ang kanyang buhay?

Hawak ang itak ay dumating si Filipino
Na hindi na siya ipahahawak sa kung sinu-sino
Sisiguraduhing wala nang maglalapastangan
Sa kanyang minamahal na Inang Bayan. 

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.